قوانین تارنما

تارنما یک سامانه رایگان برای دسترسی آزاد و بدون سانسور به محتوای متنی تحت وب است؛ که مطالب آن توسط کاربران آن منتشر می شود. از اینرو این سامانه هیچ مسئولیتی در قبال درستی و صحت محتوای آثاری که توسط دیگران تهیه شده نمی پذیرد.

کتابها بر پایه ی قاعده ی استفاده ی عادلانه مطابق با بخش 107 قانون حق تکثیر آمریکا، صرفا برای اهداف آموزشی، بدون انگیزه ی اقتصادی، یا بدون هرگونه انگیزه ی رقابت اقتصادی با پدید آورندگان آثار، بر روی تارنما قرار دارد. لطفا توجه کنید که قوانین حق تکثیر کشورهای مختلف ممکن است در این زمینه متفاوت باشد.

این نوشته ها توسط کسان دیگری به صورت الکترونیکی درآمده و چنانچه نام و نشانی شان بر روی فایل درج شده باشد، نام و نشانی ایشان کماکان محفوظ است. همچنین به همه ی فرهنگدوستان توصیه می کنیم در صورت امکان و دسترسی این کتابها را برای حمایت از پدیدآورندگانشان خریداری کنید.

لطفا پیش از ارسال فایل به این موارد دقت کنید:

  • حداکثر اندازه ی فایل مورد پذیرش صد مگابایت است که برای تقریبا تمامی فایلهای صوتی و نوشتاری کتاب کفایت می کند

  • لطفا پیش از فرستادن یک فایل از طریق بخش جستجو بررسی کنید این فایل پیشتر فرستاده نشده باشد

  • در هنگام ارسال فایل از دسته و برچسب مناسب استفاده کنید تا مطلب شما برای خوانندگان بیشتری قابل دسترسی باشد

 

موارد تخلف در تارنما:

  • هر نوع هدر دادن تعمدی منابع تارنما  یا اختلال در کارکرد تارنما

  • موارد تشویق به خشونت، کودک آزاری، تروریسم یا کلیه مواردی که توسط قوانین کشور آمریکا ممنوع شده باشد

  • افشای  اطلاعات شخصی افراد حقیقی غیر مشهور یا کاربران بصورت عمومی  

  • فحاشی، توهین و ناسزاگویی در بخش کامنت ها