پندار (توهم) خدا

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - باور و مذهب

درباره

پندار یا توهم خدا به دلایل نبود خدا به باور ریچارد داوکینز، زیست شناس تکاملی، می پردازد.

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.