ژن خودخواه

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - دانش و فناوری

درباره

ژن خودخواه از ریچارد داوکینز.

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.