تکامل چیست

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - دانش و فناوری

درباره

تکامل چیست به توضیح کلیات تکامل از زبان ارنست مایر زیست شناس می پردازد.

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.