ارزش و خوبی در جهان بی خدا

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - باور و مذهب

درباره

ارزش و خوبی در جهان بی خدا از اریک ویلینبرگ می پردازد. ویلینبرگ توضیح می دهد که چرا یک انسان بی خدا یک انسان بی اخلاق نیست.

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.