امام زمان به چه کار فقها می آید؟

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - باور و مذهب

درباره

امام زمان به چه کار فقها می آید از اکبر گنجی.

برچسب ها

اکبرگنجیامامزمانفقها 

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.