از کلینی تا خمینی از شجاع الدین شفا

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - تاریخی

درباره

از کلینی تا خمینی از شجاع الدین شفا. تاریخچه جعل حدیث و روحانیت شیعه.

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.