در پیکار اهریمن؛ مبارزه هزار ساله با دکانداران دین از شجاع الدین شفا

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - باور و مذهب

درباره

در پیکار اهریمن؛ مبارزه هزار ساله با دکانداران دین از شجاع الدین شفا. تاریخ مبارزات مردم ایران با دکانداران دین.

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.