آیـات شـیـطانی (دو جلد) از سلمان رشدی

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - رمان و داستان

درباره

آیـات شـیـطانی (دو جلد) از سلمان رشدی.

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.