جامعه شناسی نخبه کشی از علی رضا قلی

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - علوم اجتماعی

درباره

جامعه شناسی نخبه کشی از علی رضا قلی.

برچسب ها

جامعهشناسینخبهکشیعلیرضاقلی 

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.