شگردها، امکانها، و محدودیتهای بحث با بنیادگرایان

افزوده شده توسط Farhad - Oct 10, 2015 - باور و مذهب

درباره

شگردها، امکانها، و محدودیتهای بحث با بنیادگرایان از هوبرت شلایشرت.

دیدگاههای کاربران

فرستادن دیدگاه

برای فرستادن دیدگاه به عنوان کاربر شما باید به تارنما وارد شوید. برای ورود روی این پیوند فشار دهید.